Đại dịch COVID-19 sẽ tác động như thế nào đến dự án này?

Cuộc khủng hoảng COVID-19 đang làm giảm đáng kể nguồn thu mà Sound Transit dựa vào để mở rộng hệ thống giao thông trong khu vực của chúng ta. Do nguồn thu giảm đáng kể, Sound Transit sẽ không thể tiến hành nhiều dự án mở rộng theo tiến trình ban đầu, trừ khi chúng tôi nhận được nguồn thu thay thế từ liên bang hoặc tiểu bang. Thông qua một quy trình mang tên tái điều chỉnh, Ban Quản Trị Sound Transit sẽ nỗ lực để xác định xem sẽ cần thay đổi những kế hoạch và tiến trình nào đối với các dự án được cử tri phê duyệt do dự báo sụt giảm doanh thu. Tìm hiểu thêm.

Chào mừng quý vị

Thông tin mới nhất là gì?

 • Sound Transit hiện đang nghiên cứu nhiều tuyến đường sắt nhẹ và vị trí nhà ga (gọi chung là những lựa chọn thay thế) cho dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link (West Seattle and Ballard Link Extensions, WSBLE).
 • Quý vị sẽ có cơ hội quan trọng để đưa ra ý kiến đóng góp trong giai đoạn lấy ý kiến công khai vào Mùa Xuân năm 2021 khi chúng tôi dự kiến sẽ công bố Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Bản Thảo EIS).
 • Để chuẩn bị cho đợt công bố tài liệu, quý vị có thể:
  • Tìm hiểu về quy trình xét duyệt môi trường và các chủ đề chúng tôi sẽ nghiên cứu trong Bản Thảo EIS.
  • Tìm hiểu về những lựa chọn thay thế mà chúng tôi sẽ nghiên cứu trong Bản Thảo EIS.
  • Tìm hiểu về từng vị trí nhà ga và xem xét bản đồ thể hiện các lối vào và kết nối nhà ga tiềm năng dành cho người đi bộ, chạy xe, đạp xe và sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Chúng tôi nhận ra rằng năm nay là năm vô cùng khó khăn. Chúng ta đang trải qua đại dịch COVID-19, cộng thêm sự bất công về chủng tộc trên toàn quốc và thay đổi chưa từng có trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi hi vọng rằng trang web này sẽ giúp quý vị cập nhật thông tin về dự án một cách thuận tiện cho quý vị và đủ lâu trước khi chúng tôi xin góp ý của quý vị tại thời điểm công bố Bản Thảo EIS.

Luôn tham gia!

Nhận bản tin sắp tới về dự án và có cơ hội tham gia với cộng đồng.


Yêu cầu một cuộc họp trực tuyến cho nhóm của quý vị.

Dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link là gì?

Dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link sẽ tạo ra các kết nối đường sắt nhẹ nhanh chóng, đáng tin cậy cho các trung tâm nhà ở và việc làm đông đúc trên khắp khu vực. Ngoài ra, đường hầm đường sắt hạng mới ở Trung tâm thành phố Seattle sẽ giúp tăng công suất cho toàn bộ hệ thống khu vực để hoạt động hiệu quả. Hai phần mở rộng đường sắt nhẹ riêng biệt này thuộc gói ST3 khu vực mà các cử tri đã phê duyệt cấp vốn đầu tư vào tháng 11 năm 2016.

Tìm hiểu thêm và dự án WSBLE trong video này.

Xét duyệt môi trường

Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Environmental Impact Statement, EIS) là gì?

EIS cho dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link sẽ giúp Sound Transit cũng như các cơ quan đối tác và cộng đồng hiểu rõ hơn về các tác động tiềm ẩn và lợi ích tiềm năng của dự án. Báo cáo này sẽ bao gồm nhiều lựa chọn thay thế được xem xét và từng lựa chọn có thể ảnh hưởng như thế nào đến môi trường tự nhiên và xây dựng cũng như các hệ thống giao thông.

Chúng tôi cần ý kiến đóng góp của quý vị vào năm tới

Quý vị sẽ có cơ hội để xem xét và góp ý về Bản Thảo EIS, dự kiến sẽ được công bố vào Mùa Xuân năm 2021. Góp ý của quý vị về Bản Thảo EIS sẽ có vai trò quan trọng. Dựa trên phân tích Bản Thảo EIS và góp ý của quý vị, Ban Quản Trị Sound Transit sẽ xác nhận hoặc điều chỉnh lựa chọn thay thế ưu tiên. Cùng với những lựa chọn thay thế khác của Bản Thảo EIS, lựa chọn thay thế ưu tiên sẽ được đưa vào EIS Cuối Cùng, dự kiến sẽ được công bố vào năm 2022. Sau khi công bố EIS Cuối Cùng, Ban Quản Trị Sound Transit sẽ lựa chọn dự án cần triển khai.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về giai đoạn góp ý trong các bản cập nhật qua email. Đăng ký!.

Tiến trình

Lịch trình có thể thay đổi do cuộc khủng hoảng COVID-19 và quy trình tái điều chỉnh

Chấp Thuận của Cử Tri Năm 2016

Lập Kế Hoạch cho Giai Đoạn 2017-2023

 • Phương án phát triển thay thế
 • Ban Quản Trị ST xác định phương án thay thế ưu tiên
 • Dự Thảo Tuyên Bố Tác Động Môi Trường (Chúng ta đang ở đây)
 • Báo Cáo Tác Động Môi Trường Cuối Cùng
 • Thiết kế sơ bộ
 • Ban Quản Trị ST lựa chọn các dự án cần xây dựng
 • Hồ Sơ Quyết Định của Liên Bang

Thiết Kế (Mở Rộng Khu Vực West Seattle) Trong Giai Đoạn 2023-2026 và (Mở Rộng Ballard) Trong Giai Đoạn 2024-2027

 • Thiết kế cuối cùng
 • Giành hợp đồng xây dựng
 • Được cấp giấy phép sử dụng đất và giấy phép xây dựng
 • Mua lại / di dời tài sản

Xây Dựng (Mở Rộng Khu Vực West Seattle) Trong Giai Đoạn 2026-2031 và (Mở Rộng Ballard) Trong Giai Đoạn 2028-2036

 • Đàm luận liên tục với chủ sở hữu tài sản
 • Động thổ
 • Cập nhật và giảm thiểu hạng mục thi công
 • Giáo Dục về An Toàn
 • Thử nghiệm và chuẩn bị

Bắt Đầu Cung Cấp Dịch Vụ* (Mở Rộng Khu Vực West Seattle) Vào Năm 2031 và (Mở Rộng Ballard) Vào Năm 2036

* COVID-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến các dự kiến tài trợ dài hạn của Sound Transit, gây ra sự không chắc chắn về ngày giao dự án. Vào năm 2021, Ủy ban Vận tải Âm thanh sẽ tiếp tục quá trình sắp xếp lại để xác định mức độ mà các kế hoạch và thời hạn cho các dự án đã được cử tri phê duyệt cần phải thay đổi.

Trong những tháng gần đây, COVID-19 cũng đã ảnh hưởng đến công việc của Sound Transit với các đối tác để thúc đẩy công việc đánh giá môi trường WSBLE. Cho đến khi Hội đồng quản trị đưa ra quyết định sắp xếp lại vào năm 2021, các tài liệu của dự án WSBLE sẽ tiếp tục phản ánh tiến độ dự án ban đầu ngoại trừ việc kết hợp các tác động gần đây vào tiến trình đánh giá môi trường. Những thay đổi này bao gồm việc dời ngày hoàn thành từ năm 2030 sang năm 2031 đối với Tây Seattle và từ 2035 sang 2036 đối với Ballard. Lịch trình dựa trên thiết kế và kỹ thuật hạn chế ở giai đoạn phát triển dự án này. Ngày khai giảng có thể thay đổi thêm theo quy trình sắp xếp lại.

Các mục trong Bản Thảo EIS

Bản Thảo EIS sẽ mô tả nhiều lựa chọn được xem xét và từng lựa chọn có thể ảnh hưởng như thế nào đến môi trường tự nhiên và xây dựng cũng như các hệ thống giao thông, cả trong khi xây dựng và khi vận hành chính thức tuyến đường sắt nhẹ. Dưới đây là các ví dụ về nội dung phân tích cụ thể cho từng chủ đề:

Tính công bằng và hòa nhập trong xét duyệt môi trường

Sound Transit cam kết có sự tham gia của các cộng đồng dọc theo hành lang dự án, cố gắng thu hút các cộng đồng người da màu và có thu nhập thấp trong suốt quá trình tham gia của cộng đồng. Trong quá trình xét duyệt môi trường, Sound Transit sẽ tiến hành phân tích công bằng môi trường, điều này sẽ được đưa vào Bản Thảo EIS. Phân tích sẽ:

 • Mô tả về nhân khẩu học của hành lang dự án.
 • Đánh giá xem dự án có tác động không tương xứng tới các cộng đồng người da màu và có thu nhập thấp không.
 • Xem xét lợi ích tiềm năng của dự án như cải thiện quyền tiếp cận cơ hội.
 • Ghi chép các nỗ lực thu hút sự tham gia của các cộng đồng người da màu và thu nhập thấp trong quy trình lập kế hoạch và thông tin có được từ các nỗ lực tiếp cận cộng đồng.

Cùng với phân tích công bằng môi trường của Bản Thảo EIS, Sound Transit và Thành Phố Seattle đã hợp tác để áp dụng Cẩm Nang về Công Bằng Chủng Tộc (Racial Equity Toolkit, RET) cho từng giai đoạn lập kế hoạch, bao gồm giai đoạn phát triển những lựa chọn thay thế trước đó và giai đoạn xét duyệt môi trường hiện tại. RET đưa ra khuôn khổ và quy trình để chú trọng vào người da màu, người có thu nhập thấp và người dễ bị tổn thương khác trong quá trình phát triển dự án và kết quả dự án. Mục tiêu của phân tích công bằng môi trường và tập trung vào đánh giá dự án tác động đến các cộng đồng người da màu và có thu nhập thấp như thế nào là phù hợp với và hình thành nên cơ sở của báo cáo RET. Báo cáo ghi chép các tác động tiềm ẩn và lợi ích tiềm năng của dự án đồng thời có thông tin phản hồi của cộng đồng.

Những lựa chọn thay thế

Chọn phân đoạn để xem bản đồ và mô tả các giải pháp thay thế Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (DEIS).

Dự thảo các lựa chọn thay thế EIS - Phân đoạn Interbay/Ballard

Bản đồ các trạm ga Ballard, Interbay và Smith Cove ở khu vực phía Tây Bắc Seattle biểu thị đường màu hồng cho các lựa chọn thay thế ưu tiên, đường màu nâu cho các lựa chọn thay thế ưu tiên có tài trợ của bên thứ ba và đường màu xanh lam cho các lựa chọn thay thế Dự Thảo EIS khác. Các đường biểu thị các lựa chọn thay thế trên cao, trên mặt đất và dưới ngầm. Xem nội dung mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết. Nhấp để phóng to (PDF)
Nhấp để phóng to (PDF)

Dự thảo các lựa chọn thay thế EIS - đoạn Trung Tâm Thành Phố

Bản đồ các trạm ga Seattle Center, South Lake Union, Denny, Westlake và Midtown ở Seattle hiển thị đường màu hồng cho các lựa chọn thay thế ưu tiên và các đường màu xanh lam cho các lựa chọn thay thế Dự Thảo EIS khác. Xem nội dung mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết. Nhấp để phóng to (PDF)
Nhấp để phóng to (PDF)

Dự thảo lựa chọn thay thế EIS - Chinatown-International District

Bản đồ trạm ga Chinatown-International District ở Seattle có đường kẻ xanh dành cho các lựa chọn thay thế EIS Dự Thảo. Các đường biểu thị các lựa chọn thay thế đường hầm. Xem nội dung mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết. Nhấp để phóng to (PDF)
Nhấp để phóng to (PDF)

Dự thảo các lựa chọn thay thế EIS - đoạn SODO

Bản đồ SODO Seattle hiển thị đường màu hồng cho các lựa chọn thay thế ưu tiên và các đường màu xanh lam cho các lựa chọn thay thế Dự Thảo EIS khác. Các đường biểu thị các lựa chọn thay thế trên cao và đồng mức. Xem nội dung mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết. Nhấp để phóng to (PDF)
Nhấp để phóng to (PDF)

Dự thảo các lựa chọn thay thế EIS - đoạn West Seattle

Bản đồ các trạm ga Delridge, Avalon và Alaska Junction ở phía Tây Nam Seattle biểu thị đường màu hồng cho các lựa chọn thay thế ưu tiên, đường màu nâu cho các lựa chọn thay thế ưu tiên có tài trợ của bên thứ ba và đường màu xanh lam cho các lựa chọn thay thế Dự Thảo EIS khác. Các đường biểu thị các lựa chọn thay thế trên cao, trên mặt đất và dưới ngầm. Xem nội dung mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết. Nhấp để phóng to (PDF)
Nhấp để phóng to (PDF)

Nhà ga

Chúng tôi đang nghiên cứu nhiều giải pháp thay thế nhà ga ở mỗi khu phố. Dưới đây là hình ảnh một số khái niệm ban đầu về khả năng tiếp cận và kết nối của nhà ga lân cận, dựa trên sự tham gia của cộng đồng và ý kiến phản hồi của các cơ quan từ cuối năm 2019. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin về các nhà ga này, trong đó bao gồm các khái niệm quy hoạch nhà ga ban đầu, khi công bố Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (EIS). Trong khi chờ đợi, hãy nhấp vào nhà ga bên dưới để xem xét bản đồ thể hiện các lối vào và kết nối nhà ga tiềm năng dành cho người đi bộ, chạy xe, đạp xe và sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Chúng tôi đã nghe được thông tin gì từ cộng đồng

Sound Transit đã tổ chức vô số các diễn đàn cũng như một buổi khai trương trực tuyến vào mùa thu năm 2019 và yêu cầu đóng góp ý kiến về những vấn đề sau:

 • Quý vị đánh giá như thế nào về cộng đồng của quý vị ngày nay?
 • Làm sao một nhà ga đường sắt hạng nhẹ có thể phục vụ tốt nhất cho cộng đồng của quý vị?
 • Những điểm đến quan trọng trong cộng đồng của quý vị là gì? Quý vị đi đâu cho các hoạt động hàng ngày của mình?
 • Quý vị di chuyển quanh khu vực đến những điểm đến này bằng gì?
 • Trong tương lai, khi quý vị đến nhà ga, sẽ có những gì tại và gần nhà ga?

Xem bản tóm tắt (24MB PDF) để biết thêm thông tin chi tiết về những thông tin chúng tôi đã nghe được. Sau khi Hội Đồng Quản Trị của Sound Transit cung cấp ý kiến phản hồi về Bản Thảo EIS năm 2021, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp cận lại với các cộng đồng để chia sẻ và giới thiệu về những khái niệm nhà ga ban đầu của chúng tôi.

Learn about WSBLE project station planning in this video.

Nhà ga

Chọn một nhà ga để xem bản đồ, bao gồm các lối vào và kết nối nhà ga tiềm năng dành cho người đi đạp xe và sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Luôn tham gia

Chúng tôi muốn cung cấp cho quý vị các tài liệu tham gia hữu ích và có ý nghĩa để chuẩn bị cho quá trình góp ý về Bản Thảo EIS vào Mùa Xuân năm 2021. Mặc dù chúng tôi có một vài cơ hội để thu hút quý vị giam tham gia nhưng quý vị có thể có các ý tưởng khác để chúng tôi biết cách thu hút quý vị hiệu quả nhất ngay bây giờ. Đừng ngần ngại chia sẻ các ý tưởng để thu hút người tham gia với nhóm dự án dưới đây.

Đăng ký để nhận cập nhật qua email

Hãy giúp chúng tôi chia sẻ thông tin này

 • Chia sẻ trang web này với bạn bè, hàng xóm và cộng đồng của quý vị.

Xem các video về dự án

Quý vị có thêm câu hỏi? Quý vị muốn tham gia sâu hơn?

Quý vị có các ý tưởng về cách chúng tôi có thể thu hút quý vị hiệu quả nhất ngay bây giờ?

Lưu ý: Nếu quý vị có thắc mắc về dự án của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi.