Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link vào ngày 28 tháng 7 năm 2022 và Mở Rộng Tuyến Ballard Link vào ngày 23 tháng 3 năm 2023. Để biết chi tiết, vui lòng xem thông cáo báo chí cùng Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 7 năm 2022 và thông cáo báo chí cùng Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 3 năm 2023. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2023, Ban Quản Trị đã sửa đổi vị trí ưu tiên của Denny Station cho dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link. Để biết chi tiết, hãy xem Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 7 năm 2023.

Về các dự án

Dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link (WSBLE) sẽ cung cấp mạng lưới kết nối đường sắt nhẹ với đặc điểm nhanh chóng, đáng tin cậy đến các trung tâm nhà ở và văn phòng làm việc đông đúc trên toàn khu vực. Ngoài ra, đường hầm dành cho đường sắt nhẹ mới ở Trung tâm thành phố Seattle sẽ giúp tăng công suất cho toàn bộ hệ thống khu vực để hoạt động hiệu quả. Hai dự án mở rộng Tuyến đường sắt riêng biệt này nằm trong khuôn khổ mở rộng hệ thống giao thông công cộng khu vực do cử tri chấp thuận vào tháng 11 năm 2016, cùng với đó kể từ tháng 5 năm 2023, hai dự án này được tiến hành xét duyệt môi trường với hai quá trình và tiến trình riêng rẽ.

Các dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link đã cùng được đánh giá trong Bản Thảo EIS cho WSBLE công bố vào tháng 1 năm 2022. Theo nội dung mô tả trong Bản Thảo EIS cho WSBLE, hai dự án mở rộng sẽ đóng vai trò là hai tuyến riêng biệt, trong đó dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link (WSLE) kết nối với Everett và dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link (BLE) kết nối với Tacoma.

Ban đầu, những dự án mở rộng này sẽ có chung một tiến trình xét duyệt môi trường. Tuy nhiên, do xuất phát từ quyết định của Ban Quản Trị Sound Transit vào tháng 3 năm 2023 nên cần tiến hành xét duyệt môi trường thêm cho những thay đổi trong dự án của BLE, hoạt động xét duyệt môi trường cho hai dự án mở rộng này hiện sẽ được tiến hành theo những tiến trình khác nhau.

WSLE sẽ chuyển sang khâu EIS Cuối Cùng với thời gian công bố dự kiến là năm 2024, trong khi đó, Bản Thảo EIS mới cho BLE sẽ được hoàn tất để phản ánh quyết định của Ban Quản Trị Sound Transit vào tháng 3 năm 2023. Những lựa chọn thay thế của BLE sẽ được cập nhật, bao gồm cả phần phân tích lựa chọn thay thế ưu tiên cũng như các thay đổi kế hoạch và lựa chọn thay thế khác được xác định trong Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 3 năm 2023. Bản Thảo EIS mới cho BLE sẽ được xây dựng trên cơ sở và kết hợp công việc hiện tại cho đến thời điểm này vào Bản Thảo EIS cho WSBLE, bao gồm tất cả những ý kiến đóng góp trước đó về việc xác định phạm vi dự án, tiếp cận cộng đồng và phản hồi cũng như phần phân tích về môi trường. Tiến trình xét duyệt môi trường cho BLE sẽ được cập nhật khi có thông tin.

Mở Rộng Tuyến West Seattle Link (WSLE)

 • Bổ sung 4.7 dặm dịch vụ đường sắt nhẹ từ Trung tâm thành phố Seattle đến khu phố tại Alaska Junction của West Seattle.
 • Bao gồm bốn trạm mới từ SODO đến Alaska Junction.
 • Dự kiến bắt đầu phục vụ vào năm 2032.
Tìm hiểu về các trạm và lựa chọn thay thế của WSLE

Mở Rộng Tuyến Ballard Link (BLE)

 • Bổ sung 7.1 dặm dịch vụ đường sắt nhẹ từ Trung tâm thành phố Seattle đến Ballard, bao gồm một đường hầm mới dành riêng cho đường sắt ở Trung tâm thành phố Seattle.
 • Bao gồm chín trạm mới từ Chinatown- International District đến Market Street.
 • Dự kiến bắt đầu phục vụ vào năm 2039.
Tìm hiểu về các trạm và lựa chọn thay thế của BLE

Bản Đồ Các Dự Án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link

Hình ảnh minh hoạ bản đồ các dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link, trong đó trình bày các lựa chọn thay thế ưu tiên và những lựa chọn thay thế khác hiện đang được chúng tôi đánh giá. Bản đồ cũng bao gồm vị trí các trạm và mô tả liệu lựa chọn thay thế sẽ được bố trí trên cao, trong đường hầm hay đồng mức. Các lựa chọn thay thế ưu tiên và những lựa chọn thay thế khác hiện đang được chúng tôi đánh giá.

Luôn tham gia!

Nhận bản tin sắp tới về dự án và có cơ hội tham gia với cộng đồng.

Tìm hiểu thông tin mới nhất

Cả hai dự án Mở Rộng Tuyến Ballard LinkMở Rộng Tuyến West Seattle Link đã cùng được nghiên cứu như một phần của tài liệu Bản Thảo EIS cho WSBLE được công bố vào tháng 1 năm 2022. Trong tương lai, những dự án này sẽ được xét duyệt môi trường với tiến trình và tài liệu riêng biệt. Chúng tôi sẽ điều chỉnh các hoạt động nỗ lực tương tác cho từng dự án mở rộng dựa trên các tiến trình sắp tới của dự án. Tức là bất kỳ tài liệu nào về môi trường trong tương lai đều sẽ được công bố riêng cho dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link và dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link với những hoạt động nỗ lực tương tác hoặc thông báo chuyên biệt. Quý vị có thể tiếp tục tìm thông tin cần thiết trên trang web này hoặc bằng cách liên lạc với đội ngũ tương tác của chúng tôi.

Làm thế nào để đạt được mốc thành tựu như hiện nay?

Bản Thảo EIS

Các dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link (WSBLE) đã cùng được đánh giá trong. Thông qua việc mô tả các lựa chọn thay thế có thể gây ảnh hưởng đến những môi trường tự nhiên và nhân tạo cũng như hệ thống giao thông trong cả quá trình thi công và vận hành trong tương lai, tài liệu này sẽ giúp Sound Transit, cơ quan đối tác của chúng tôi, công chúng và những người ra quyết định khác hiểu rõ các tác động và lợi ích của từng lựa chọn thay thế."Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (EIS) được công bố vào ngày 28 tháng 1 năm 2022 sau thời gian 90 ngày tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng. Bản Thảo EIS cho WSBLE được phát triển để giúp Sound Transit cũng như các cơ quan đối tác và công chúng hiểu rõ hơn về những tác động tiềm ẩn và lợi ích tiềm năng của dự án, đánh giá các tác động tiềm ẩn và lợi ích tiềm năng của những lựa chọn thay thế đối với môi trường tự nhiên và nhân tạo cũng như hệ thống giao thông, đồng thời xác định các biện pháp giảm thiểu có thể áp dụng.

Vào tháng 7 năm 2022, sau khi xét duyệt Bản Thảo EIS cho WSBLE và xem xét ý kiến đóng góp của các Bộ Lạc, cơ quan đối tác và cộng đồng, Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link và yêu cầu nghiên cứu tiếp đối với dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link. Đọc thông cáo báo chí cùng Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 7 năm 2022 để biết thêm thông tin.

Sau khoảng thời gian nghiên cứu tiếp theo từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định được lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link. Đọc Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị cùng thông cáo báo chí tháng 3 năm 2023 để biết thêm thông tin. 

Ban đầu, những dự án mở rộng này sẽ có chung một tiến trình xét duyệt môi trường. Tuy nhiên, do xuất phát từ quyết định của Ban Quản Trị Sound Transit vào tháng 3 năm 2023 nên cần tiến hành xét duyệt môi trường thêm cho những thay đổi trong dự án của BLE, hoạt động xét duyệt môi trường cho hai dự án mở rộng này hiện sẽ được tiến hành theo những tiến trình khác nhau. 

WSLE sẽ chuyển sang khâu EIS Cuối Cùng với thời gian công bố dự kiến là năm 2024, trong khi đó, Bản Thảo EIS mới cho BLE sẽ được hoàn tất để phản ánh quyết định của Ban Quản Trị Sound Transit vào tháng 3 năm 2023. Những lựa chọn thay thế của BLE sẽ được cập nhật, bao gồm cả phần phân tích lựa chọn thay thế ưu tiên cũng như các thay đổi kế hoạch và lựa chọn thay thế khác được xác định trong Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 3 năm 2023. Bản Thảo EIS mới cho BLE sẽ được xây dựng trên cơ sở và kết hợp công việc hiện tại cho đến thời điểm này vào Bản Thảo EIS cho WSBLE, bao gồm tất cả những ý kiến đóng góp trước đó về việc xác định phạm vi dự án, tiếp cận cộng đồng và phản hồi cũng như phần phân tích về môi trường. Tiến trình xét duyệt môi trường cho BLE sẽ được cập nhật khi có thông tin.

Chúng tôi sẽ điều chỉnh các hoạt động nỗ lực tương tác cho từng dự án mở rộng dựa trên các tiến trình sắp tới cho từng dự án. Để biết thông tin về công tác xét duyệt môi trường đang diễn ra, hãy truy cập trang dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Linktrang dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link.

Quý vị muốn xem lại Bản Thảo EIS cho WSBLE?

Quý vị vẫn có thể nghiên cứu Bản Thảo EIS cho WSBLE*. Bản Tóm Tắt Chung cung cấp thông tin tổng quan, trình bày ngắn gọn Bản Thảo EIS để giúp người đọc nhanh chóng làm quen với các dự.

Bản Tóm Tắt Chung của Bản Thảo EIS cho WSBLE

Quý vị có thể xem toàn bộ tài liệu Bản Thảo EIS cho WSBLE trực tuyến. 

*Sau khi Bản Thảo EIS cho WSBLE được công bố vào tháng 1 năm 2022, Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định những lựa chọn thay thế ưu tiên khác so với nội dung được trình bày trong Bản Thảo EIS cho WSBLE. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Linktrang dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link.

Tính công bằng và hòa nhập trong xét duyệt môi trường

Sound Transit cam kết lấy các cộng đồng phân bố dọc theo hành lang dự án làm trung tâm và thu hút sự tham gia của các cộng đồng da màu, người có thu nhập thấp, xuyên suốt quy trình lấy ý kiến công chúng. Trong quá trình xét duyệt môi trường, Sound Transit sẽ tiến hành một cuộc phân tích công bằng môi trường và kết quả phân tích này sẽ được đưa vào Bản Thảo EIS. Phân tích này sẽ:

 • Mô tả về nhân khẩu học của hành lang dự án.
 • Đánh giá xem dự án có tác động không tương xứng tới các cộng đồng người da màu và có thu nhập thấp không.
 • Xem xét lợi ích tiềm năng của dự án như cải thiện quyền tiếp cận cơ hội.
 • Ghi chép các nỗ lực thu hút sự tham gia của các cộng đồng người da màu và thu nhập thấp trong quy trình lập kế hoạch và thông tin có được từ các nỗ lực tiếp cận cộng đồng.

Cùng với phân tích công bằng môi trường trong Bản Thảo EIS, Sound Transit và City of Seattle đã hợp tác để ứng dụng một Bộ Công Cụ Công Bằng Chủng Tộc (Racial Equity Toolkit, RET) cho từng giai đoạn lập kế hoạch, bao gồm giai đoạn xây dựng các lựa chọn thay thế trước đây và giai đoạn xét duyệt môi trường hiện tại. RET vạch ra một quy trình và đặt ra một bộ câu hỏi để định hướng lập dự án, thực hiện và đánh giá dự án nhằm thúc đẩy tính công bằng chủng tộc. Quy trình RET bắt đầu từ sớm trong quá trình lập dự án, cung cấp thông tin để phân tích dữ liệu, đánh giá kỹ thuật và xác định trọng tâm, mức độ tham gia của cộng đồng.

Trong suốt giai đoạn xét duyệt môi trường, RET phát triển dựa trên đánh giá công bằng môi trường cho dự án này, ghi chép lại các tác động và lợi ích tiềm tàng của dự án cùng ý kiến phản hồi của cộng đồng. Tuy nhiên, do quy trình RET chịu sự định hướng của một khung chương trình khác ngoài các yêu cầu về công bằng môi trường trong EIS, báo cáo về quy trình RET và kết quả tìm hiểu có cấu trúc khác, với định hướng xoay quanh kết quả RET cho dự án. Hiện đã có một bản thảo báo cáo RET về quy trình, các yêu cầu, kết quả và kết quả tìm hiểu.

Further studies

Nghiên cứu tiếp theo

Quý vị muốn tìm hiểu thêm về những nghiên cứu tiếp theo?

A person participating in a stickering exercise at a CID workshop.

Để xem tổng quan về các nghiên cứu tiếp theo được tiến hành cho cả hai dự án mở rộng và kết quả thu được, hãy đọc Bản Tóm Tắt Chung và các báo cáo trong Các Nghiên Cứu Tiếp Theo hoặc Bản Tóm Tắt về Hoạt Động Tương Tác trong Các Nghiên Cứu Tiếp Theo. Các mô tả và phát hiện chính cho mỗi nghiên cứu tiếp theo được trình bày theo phân đoạn bên dưới.

Chủ Sở Hữu Bất Động Sản

Để có thể xây dựng dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link, Sound Transit sẽ cần mua và sử dụng bất động sản của tư nhân. Trong một số trường hợp, điều này sẽ đồng nghĩa với việc cần di dời cư dân khỏi nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh của họ.

Quy trình thu mua bất động sản của Sound Transit sẽ đối xử công bằng với các chủ sở hữu và người thuê bất động sản, đề nghị Bồi Thường Thích Đáng (Just Compensation) và quyền lợi di dời thích hợp, giảm thiểu những khó khăn và sẵn sàng trao đổi với tất cả các bên liên quan. Chúng tôi nhận thấy rằng khả năng bị di dời khỏi nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh có thể khá khó khăn. Vì vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ quý vị trong suốt quy trình này.

Sound Transit có những chính sách và quy trình cụ thể, trong đó mô tả cách mà cơ quan này sẽ làm việc với chủ sở hữu và người thuê bất động sản xuyên suốt quá trình thu mua. Chúng tôi tuân thủ luật liên bang, tiểu bang và địa phương trong quá trình thu mua bất động sản, mà cụ thể hơn là Đạo Luật Thống Nhất về Chính Sách Hỗ Trợ Di Dời và Thu Mua Bất Động Sản (Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Policies Act), cũng như luật tiểu bang.

Tiến Độ Thu Mua Bất Động Sản

Giữa Năm 2021 Công bố Tiền Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Bản thảo EIS)

 • Sound Transit liên lạc với các chủ sở hữu bất động sản có thể bị ảnh hưởng

Đầu Năm 2022 Công bố Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Bản thảo EIS)

 • Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Bản thảo EIS) được công bố rộng rãi để người dân xem xét và cho ý kiến
 • Ban Quản Trị Sound Transit xác nhận hoặc điều chỉnh lựa chọn thay thế ưu tiên sau khi khép lại giai đoạn góp ý

2023 Báo Cáo Tác Động Môi Trường Cuối Cùng (EIS Cuối Cùng)

 • Ban Quản Trị Sound Transit lựa chọn dự án sẽ thi công

2023-2027 Thiết Kế Cuối Cùng

 • xác định các quyền về bất động sản cần thiết để xây dựng, vận hành và duy trì hệ thống
 • Ban Quản Trị Sound Transit ủy quyền thu mua bất động sản
 • Sound Transit sẽ tiến hành công tác thẩm định để xác định giá trị thị trường hợp lý của bất động sản cần đến cho dự án
 • Sound Transit sẽ hỗ trợ di dời cho những người dân và doanh nghiệp phải chuyển đi để lấy chỗ cho dự án, bao gồm giới thiệu tới các bất động sản tương đương và chi trả chi phí chuyển dời địa điểm
 • Nhân viên Sound Transit sẵn sàng hỗ trợ các chủ sở hữu bất động sản và người thuê xuyên suốt quy trình này

Trong thời gian chờ công bố EIS Cuối Cùng, khi mà chưa có các quyết định cụ thể, chúng tôi biết rằng giai đoạn bất ổn này này có thể khiến quý vị căng thẳng, và chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Nếu quý vị vẫn còn câu hỏi khác hoặc muốn tổ chức một buổi họp trực tuyến, xin liên lạc với nhóm tiếp cận của chúng tôi tại wsblink@soundtransit.org hoặc theo số 206-903-7229.

Câu Hỏi Thường Gặp

A Link light rail train travels over a roadway on an elevated track with Mt. Rainier in the background.
Các phương án mà chúng tôi hiện đang nghiên cứu trong Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Bản thảo EIS) bao gồm cả phần đường ray ngầm và trên cao như ở trên.

Quý vị cần thêm thông tin?

Để biết thêm thông tin về vấn đề thu mua bất động sản và di dời, xin tham khảo các nguồn thông tin sau:

Tham gia

Quý vị có nhiều dịp để tham gia dự án trong giai đoạn góp ý cho Bản Thảo EIS và sau đó nữa.


Nói chuyện với nhân viên dự án

community discussion icon
Lên lịch một cuộc họp ảo kéo dài 20 phút với các nhóm dự án của chúng tôi để thảo luận về các câu hỏi của bạn.

Hãy tích cực tham gia

community discussion icon
Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội @SoundTransit

Liên hệ với chúng tôi

community discussion icon
Gọi tới số máy của dự án là 206-903-7229 để trò chuyện với một chuyên viên tương tác cộng đồng
community discussion icon
Gởi các câu hỏi, lo ngại hoặc ý kiến qua email về: wsblink@soundtransit.org
Hai người cùng xem thông báo của dự án.
Ý kiến đóng góp của quý vị có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự thành công của dự án.