Kết quả của việc tái điều chỉnh

Tình trạng tăng vọt chi phí bất động sản và xây dựng trong khu vực đã làm tăng chi phí dự toán cho các dự án mở rộng giao thông công cộng trong tương lai. Trước tình hình này, ngày 5 tháng 8 năm 2021, Ban Quản Trị Sound Transit đã thông qua một kế hoạch tái điều chỉnh, kế hoạch sẽ giữ vai trò chương trình khung để tiến hành mở rộng hệ thống của cơ quan này trong thời gian sớm nhất có thể. Tìm hiểu thêm về hành động của Ban Quản Trị tại soundtransit.org/realignment.

Chào mừng quý vị

Thông tin mới nhất là gì?

 • Sound Transit hiện đang nghiên cứu nhiều tuyến đường sắt nhẹ và vị trí nhà ga (gọi chung là những lựa chọn thay thế) cho dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link (West Seattle and Ballard Link Extensions, WSBLE).
 • Quý vị sẽ có cơ hội quan trọng để đưa ra ý kiến đóng góp trong giai đoạn lấy ý kiến công khai vào đầu năm 2022 khi chúng tôi dự kiến sẽ công bố Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Bản Thảo EIS).
 • Để chuẩn bị cho đợt công bố tài liệu, quý vị có thể:
A LINK light rail train pulling into a station with passengers standing on the platform, waiting to board.
 
Community members wearing masks walking outside of a Link light rail station.
 

Dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link là gì?

Dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link sẽ tạo ra các kết nối đường sắt nhẹ nhanh chóng, đáng tin cậy cho các trung tâm nhà ở và việc làm đông đúc trên khắp khu vực. Ngoài ra, đường hầm đường sắt hạng mới ở Trung tâm thành phố Seattle sẽ giúp tăng công suất cho toàn bộ hệ thống khu vực để hoạt động hiệu quả. Hai phần mở rộng đường sắt nhẹ riêng biệt này thuộc gói ST3 khu vực mà các cử tri đã phê duyệt cấp vốn đầu tư vào tháng 11 năm 2016.

Tìm hiểu thêm và dự án WSBLE trong video này.

Luôn tham gia!

Nhận bản tin sắp tới về dự án và có cơ hội tham gia với cộng đồng.


Yêu cầu một cuộc họp trực tuyến cho nhóm của quý vị.

Xét duyệt môi trường

Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Environmental Impact Statement, EIS) là gì?

EIS cho dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link sẽ giúp Sound Transit cũng như các cơ quan đối tác và cộng đồng hiểu rõ hơn về các tác động tiềm ẩn và lợi ích tiềm năng của dự án. Báo cáo này sẽ bao gồm nhiều lựa chọn thay thế được xem xét và từng lựa chọn có thể ảnh hưởng như thế nào đến môi trường tự nhiên và xây dựng cũng như các hệ thống giao thông.

Chúng tôi cần ý kiến đóng góp của quý vị vào năm tới

Quý vị sẽ có cơ hội để xem xét và góp ý về Bản Thảo EIS, dự kiến sẽ được công bố vào đầu năm 2022. Góp ý của quý vị về Bản Thảo EIS sẽ có vai trò quan trọng. Dựa trên phân tích Bản Thảo EIS và góp ý của quý vị, Ban Quản Trị Sound Transit sẽ xác nhận hoặc điều chỉnh lựa chọn thay thế ưu tiên. Cùng với những lựa chọn thay thế khác của Bản Thảo EIS, lựa chọn thay thế ưu tiên sẽ được đưa vào EIS Cuối Cùng, dự kiến sẽ được công bố vào năm 2022. Sau khi công bố EIS Cuối Cùng, Ban Quản Trị Sound Transit sẽ lựa chọn dự án cần triển khai.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về giai đoạn góp ý trong các bản cập nhật qua email. Đăng ký!.

Hai người ngồi điền vào biểu mẫu gửi ý kiến đóng góp ở bên chiếc bàn, gần đó là một chiếc hộp có nhãn 'comments'.)
Việc gửi ý kiến bình luận của quý vị về Dự Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Environmental Impact Statement, EIS) sẽ góp phần định hình nên dự án này trong khu dân cư của quý vị.

Tiến trình

Lịch trình có thể thay đổi do cuộc khủng hoảng COVID-19 và quy trình tái điều chỉnh

Chấp Thuận của Cử Tri Năm 2016

Lập Kế Hoạch cho Giai Đoạn 2017-2023

 • Phương án phát triển thay thế
 • Ban Quản Trị ST xác định phương án thay thế ưu tiên
 • Dự Thảo Tuyên Bố Tác Động Môi Trường (Chúng ta đang ở đây)
 • Báo Cáo Tác Động Môi Trường Cuối Cùng
 • Thiết kế sơ bộ
 • Ban Quản Trị ST lựa chọn các dự án cần xây dựng
 • Hồ Sơ Quyết Định của Liên Bang

Thiết Kế (Mở Rộng Khu Vực West Seattle) Trong Giai Đoạn 2023-2026 và (Mở Rộng Ballard) Trong Giai Đoạn 2024-2027

 • Thiết kế cuối cùng
 • Giành hợp đồng xây dựng
 • Được cấp giấy phép sử dụng đất và giấy phép xây dựng
 • Mua lại / di dời tài sản

Xây Dựng (Mở Rộng Khu Vực West Seattle) Trong Giai Đoạn 2026-2032 và (Mở Rộng Ballard) Trong Giai Đoạn 2026-2037-2039*

 • Đàm luận liên tục với chủ sở hữu tài sản
 • Động thổ
 • Cập nhật và giảm thiểu hạng mục thi công
 • Giáo Dục về An Toàn
 • Thử nghiệm và chuẩn bị

Bắt Đầu Cung Cấp Dịch Vụ* (Mở Rộng Khu Vực West Seattle) Vào Năm 2032 và (Mở Rộng Ballard) Vào Năm 2037-2039*

*Mở Rộng Tuyến Ballard Link:  Sound Transit đang quản lý dự án Mở Rộng tuyến Ballard Link hướng tới mục tiêu hoàn thành năm 2037 thông qua việc nỗ lực xóa bỏ khoảng cách về khả năng chi trả cho dự án, được dự báo gần đây nhất là khoảng 1.8 tỷ USD. Cơ quan đang tìm cách rút ngắn hoặc xóa bỏ khoảng cách này bằng cách tăng mức tài trợ và hỗ trợ ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia, cũng như thông qua việc giảm chi phí, khi Ban Quản Trị Sound Transit xem xét và thông qua các phương án điều chỉnh tuyến của dự án cùng với ý kiến đóng góp của các đối tác và công chúng. Nếu việc xóa bỏ khoảng cách này là bất khả thi, thì bản dự toán tài chánh giả định hiện tại phản ánh khả năng tài chánh của Sound Transit đủ để mở dịch vụ tới Smith Cove vào năm 2037 và tới Ballard vào năm 2039. Tìm hiểu thêm về việc tái điều chỉnh.

Các mục trong Bản Thảo EIS

Bản Thảo EIS sẽ mô tả nhiều lựa chọn được xem xét và từng lựa chọn có thể ảnh hưởng như thế nào đến môi trường tự nhiên và xây dựng cũng như các hệ thống giao thông, cả trong khi xây dựng và khi vận hành chính thức tuyến đường sắt nhẹ. Dưới đây là các ví dụ về nội dung phân tích cụ thể cho từng chủ đề:

Hướng dẫn Bình Luận Cộng đồng

Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách bình luận về Dự thảo EIS?

Hãy xem một trong những hướng dẫn cụ thể về vùng lân cận của chúng tôi với chi tiết về cách chia sẻ suy nghĩ của bạn về các lựa chọn thay thế đang được nghiên cứu dưới đây:

Tính công bằng và hòa nhập trong xét duyệt môi trường

Sound Transit cam kết có sự tham gia của các cộng đồng dọc theo hành lang dự án, cố gắng thu hút các cộng đồng người da màu và có thu nhập thấp trong suốt quá trình tham gia của cộng đồng. Trong quá trình xét duyệt môi trường, Sound Transit sẽ tiến hành phân tích công bằng môi trường, điều này sẽ được đưa vào Bản Thảo EIS. Phân tích sẽ:

 • Mô tả về nhân khẩu học của hành lang dự án.
 • Đánh giá xem dự án có tác động không tương xứng tới các cộng đồng người da màu và có thu nhập thấp không.
 • Xem xét lợi ích tiềm năng của dự án như cải thiện quyền tiếp cận cơ hội.
 • Ghi chép các nỗ lực thu hút sự tham gia của các cộng đồng người da màu và thu nhập thấp trong quy trình lập kế hoạch và thông tin có được từ các nỗ lực tiếp cận cộng đồng.

Cùng với phân tích công bằng môi trường của Bản Thảo EIS, Sound Transit và Thành Phố Seattle đã hợp tác để áp dụng Cẩm Nang về Công Bằng Chủng Tộc (Racial Equity Toolkit, RET) cho từng giai đoạn lập kế hoạch, bao gồm giai đoạn phát triển những lựa chọn thay thế trước đó và giai đoạn xét duyệt môi trường hiện tại. RET đưa ra khuôn khổ và quy trình để chú trọng vào người da màu, người có thu nhập thấp và người dễ bị tổn thương khác trong quá trình phát triển dự án và kết quả dự án. Mục tiêu của phân tích công bằng môi trường và tập trung vào đánh giá dự án tác động đến các cộng đồng người da màu và có thu nhập thấp như thế nào là phù hợp với và hình thành nên cơ sở của báo cáo RET. Báo cáo ghi chép các tác động tiềm ẩn và lợi ích tiềm năng của dự án đồng thời có thông tin phản hồi của cộng đồng.

Những lựa chọn thay thế

Chọn phân đoạn để xem bản đồ và mô tả các giải pháp thay thế Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (DEIS).

Dự thảo các lựa chọn thay thế EIS - Phân đoạn Interbay/Ballard

Bản đồ các trạm ga Ballard, Interbay và Smith Cove ở khu vực phía Tây Bắc Seattle biểu thị đường màu hồng cho các lựa chọn thay thế ưu tiên, đường màu nâu cho các lựa chọn thay thế ưu tiên có tài trợ của bên thứ ba và đường màu xanh lam cho các lựa chọn thay thế Dự Thảo EIS khác. Các đường biểu thị các lựa chọn thay thế trên cao, trên mặt đất và dưới ngầm. Xem nội dung mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết. Nhấp để phóng to (PDF)
Nhấp để phóng to (PDF)

Dự thảo các lựa chọn thay thế EIS - đoạn Trung Tâm Thành Phố

Bản đồ các trạm ga Seattle Center, South Lake Union, Denny, Westlake và Midtown ở Seattle hiển thị đường màu hồng cho các lựa chọn thay thế ưu tiên và các đường màu xanh lam cho các lựa chọn thay thế Dự Thảo EIS khác. Xem nội dung mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết. Nhấp để phóng to (PDF)
Nhấp để phóng to (PDF)

Dự thảo lựa chọn thay thế EIS - Chinatown-International District

Bản đồ trạm ga Chinatown-International District ở Seattle có đường kẻ xanh dành cho các lựa chọn thay thế EIS Dự Thảo. Các đường biểu thị các lựa chọn thay thế đường hầm. Xem nội dung mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết. Nhấp để phóng to (PDF)
Nhấp để phóng to (PDF)

Dự thảo các lựa chọn thay thế EIS - đoạn SODO

Bản đồ SODO Seattle hiển thị đường màu hồng cho các lựa chọn thay thế ưu tiên và các đường màu xanh lam cho các lựa chọn thay thế Dự Thảo EIS khác. Các đường biểu thị các lựa chọn thay thế trên cao và đồng mức. Xem nội dung mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết. Nhấp để phóng to (PDF)
Nhấp để phóng to (PDF)

Dự thảo các lựa chọn thay thế EIS - đoạn West Seattle

Bản đồ các trạm ga Delridge, Avalon và Alaska Junction ở phía Tây Nam Seattle biểu thị đường màu hồng cho các lựa chọn thay thế ưu tiên, đường màu nâu cho các lựa chọn thay thế ưu tiên có tài trợ của bên thứ ba và đường màu xanh lam cho các lựa chọn thay thế Dự Thảo EIS khác. Các đường biểu thị các lựa chọn thay thế trên cao, trên mặt đất và dưới ngầm. Xem nội dung mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết. Nhấp để phóng to (PDF)
Nhấp để phóng to (PDF)

Nhà ga

Chúng tôi đang nghiên cứu nhiều giải pháp thay thế nhà ga ở mỗi khu phố. Dưới đây là hình ảnh một số khái niệm ban đầu về khả năng tiếp cận và kết nối của nhà ga lân cận, dựa trên sự tham gia của cộng đồng và ý kiến phản hồi của các cơ quan từ cuối năm 2019. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin về các nhà ga này, trong đó bao gồm các khái niệm quy hoạch nhà ga ban đầu, khi công bố Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (EIS). Trong khi chờ đợi, hãy nhấp vào nhà ga bên dưới để xem xét bản đồ thể hiện các lối vào và kết nối nhà ga tiềm năng dành cho người đi bộ, chạy xe, đạp xe và sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Chúng tôi đã nghe được thông tin gì từ cộng đồng

Sound Transit đã tổ chức vô số các diễn đàn cũng như một buổi khai trương trực tuyến vào mùa thu năm 2019 và yêu cầu đóng góp ý kiến về những vấn đề sau:

 • Quý vị đánh giá như thế nào về cộng đồng của quý vị ngày nay?
 • Làm sao một nhà ga đường sắt hạng nhẹ có thể phục vụ tốt nhất cho cộng đồng của quý vị?
 • Những điểm đến quan trọng trong cộng đồng của quý vị là gì? Quý vị đi đâu cho các hoạt động hàng ngày của mình?
 • Quý vị di chuyển quanh khu vực đến những điểm đến này bằng gì?
 • Trong tương lai, khi quý vị đến nhà ga, sẽ có những gì tại và gần nhà ga?

Xem bản tóm tắt (24MB PDF) để biết thêm thông tin chi tiết về những thông tin chúng tôi đã nghe được. Sau khi Hội Đồng Quản Trị của Sound Transit cung cấp ý kiến phản hồi về Bản Thảo EIS năm 2021, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp cận lại với các cộng đồng để chia sẻ và giới thiệu về những khái niệm nhà ga ban đầu của chúng tôi.

Learn about WSBLE project station planning in this video.

Nhà ga

Chọn một nhà ga để xem bản đồ, bao gồm các lối vào và kết nối nhà ga tiềm năng dành cho người đi đạp xe và sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Chủ Sở Hữu Bất Động Sản

Để có thể xây dựng dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link, Sound Transit sẽ cần mua và sử dụng bất động sản của tư nhân. Trong một số trường hợp, điều này sẽ đồng nghĩa với việc cần di dời cư dân khỏi nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh của họ.

Quy trình thu mua bất động sản của Sound Transit sẽ đối xử công bằng với các chủ sở hữu và người thuê bất động sản, đưa ra gói Bồi Thường Thích Đáng (Just Compensation) và quyền lợi di dời thích hợp, giảm thiểu những khó khăn và sẵn sàng trao đổi với tất cả các bên liên quan. Chúng tôi nhận thấy rằng khả năng bị di dời khỏi nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh có thể khá khó khăn. Vì vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ quý vị trong suốt quy trình này.

Sound Transit có những chính sách và quy trình cụ thể, trong đó mô tả cách mà cơ quan này sẽ làm việc với chủ sở hữu và người thuê bất động sản xuyên suốt quá trình thu mua. Chúng tôi tuân thủ luật liên bang, tiểu bang và địa phương trong quá trình thu mua bất động sản, mà cụ thể hơn là Đạo Luật Thống Nhất về Chính Sách Hỗ Trợ Di Dời và Thu Mua Bất Động Sản (Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Policies Act), cũng như luật tiểu bang.

Câu Hỏi Thường Gặp

Tiến Độ Thu Mua Bất Động Sản

Giữa Năm 2021 Công bố Tiền Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Bản thảo EIS)

 • Sound Transit liên lạc với các chủ sở hữu bất động sản có thể bị ảnh hưởng

Đầu Năm 2022* Công bố Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Bản thảo EIS)

 • Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Bản thảo EIS) được công bố rộng rãi để người dân xem xét và cho ý kiến
 • Ban Quản Trị Sound Transit xác nhận hoặc điều chỉnh lựa chọn thay thế ưu tiên sau khi khép lại giai đoạn góp ý

2023* Báo Cáo Tác Động Môi Trường Cuối Cùng (EIS Cuối Cùng)

 • Ban Quản Trị Sound Transit lựa chọn dự án sẽ thi công

2023-2027 Thiết Kế Cuối Cùng

 • Sound Transit sẽ chỉ ra các quyền đối với bất động sản là cần thiết để xây dựng, vận hành và bảo dưỡng hệ thống.
 • Ban Quản Trị Sound Transit ủy quyền thu mua bất động sản
 • Sound Transit sẽ tiến hành công tác thẩm định để xác định giá trị thị trường hợp lý của bất động sản cần đến cho dự án
 • Sound Transit sẽ hỗ trợ di dời cho những người dân và doanh nghiệp phải chuyển đi để lấy chỗ cho dự án, bao gồm giới thiệu tới các bất động sản tương đương và chi trả chi phí chuyển dời địa điểm
 • Nhân viên Sound Transit sẵn sàng hỗ trợ các chủ sở hữu bất động sản và người thuê xuyên suốt quy trình này

Dù các quyết định cuối cùng vẫn còn xa, chúng tôi biết rằng giai đoạn bất ổn này có thể gây ra căng thẳng cho quý vị, và chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp. Nếu quý vị vẫn còn câu hỏi khác hoặc muốn thiết lập một buổi họp trực tuyến, xin liên lạc với nhóm tiếp cận của chúng tôi tại wsblink@soundtransit.org hoặc theo số 206-903-7229.

Link Light Rail (Đường sắt hạng nhẹ) đi qua một con đường trên một đường ray trên cao với núi Rainier ở phía sau.
Các phương án mà chúng tôi hiện đang nghiên cứu trong Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Bản thảo EIS) bao gồm cả phần đường ray ngầm và trên cao như ở trên.

Lên lịch họp vớivới chủ sở hữu bất động sản

Bạn có phải là chủ sở hữu hoặc người thuê tài sản có khả năng bị ảnh hưởng không?

Tìm hiểu thêm về những gì sẽ xảy ra khi dự án tiến triển và lên lịch một cuộc họp ngắn với nhóm của chúng tôi.

Tham gia một Nhóm Cố Vấn Cộng Đồng

Khái Quát

Hiện chúng tôi đang nghiên cứu nhiều địa điểm đặt tuyến và trạm đường sắt nhẹ (được gọi là các lựa chọn thay thế). Công chúng sẽ có cơ hội quan trọng để đóng góp ý kiến trong giai đoạn góp ý vào đầu năm 2022. Đây là thời điểm chúng tôi dự kiến sẽ công bố Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Draft Environmental Impact Statement, EIS) và đưa ra các cách thức đa dạng để thu hút sự tham gia, bao gồm thông qua các cuộc họp với công chúng, qua điện thoại, thư, email và qua mạng.

Ngoài ra, Sound Transit sẽ thành lập các Nhóm Cố Vấn Cộng Đồng (Community Advisory Group, CAG) để cung cấp một diễn đàn khác nhằm chia sẻ thông tin và cộng tác với người dân trong cộng đồng xoay quanh các vấn đề và lựa chọn đánh đổi với mong muốn hoàn thành dự án đúng hạn và trong phạm vi khuôn khổ. Ý kiến phản hồi của các nhóm này được thu thập cùng với tất cả các ý kiến nhận được trong giai đoạn góp ý của công chúng sẽ được chuyển tới Ban Quản Trị Sound Transit trước khi ban này xác nhận hoặc điều chỉnh lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link (West Seattle and Ballard Link Extensions) vào đầu năm tới.

Cơ cấu và tư cách thành viên

Chúng tôi sẽ thành lập các CAG tập hợp đa dạng trải nghiệm và góc nhìn từ các cộng đồng dọc theo hành lang dự án, bao gồm nhưng không giới hạn ở mức thu nhập, chủng tộc, lứa tuổi, khả năng nhận thức và thể chất cũng như trải nghiệm thực tế. Mỗi nhóm sẽ gồm 10-15 người dân trong cộng đồng, được tổ chức theo khu vực địa lý.

Các thành viên nhóm sẽ giữ vai trò như những đại sứ cho cộng đồng của họ và đưa ra các giá trị, mối quan ngại và ý tưởng của cộng đồng. Những thành viên này sẽ nhận được một khoản thù lao cho việc tham gia các cuộc họp. Chúng tôi dự kiến có thể sẽ có sáu cuộc họp trực tuyến bắt đầu từ mùa thu này và diễn ra liên tục tới đầu năm 2022.

Chúng tôi đang tìm kiếm những người:

 • Sinh sống, làm việc và/hoặc hoạt động tình nguyện dọc theo hành lang dự án.
 • Là thành viên hoặc có hiểu biết sâu sắc về một hoặc nhiều cộng đồng dọc theo hành lang này.
 • Hiểu biết và/hoặc quan tâm tới giao thông công cộng, khả năng di chuyển và ảnh hưởng của giao thông tới đời sống người dân trong khu vực.

Chúng tôi đề nghị các thành viên chuẩn bị sẵn sàng để:

 • Giữ vai trò như một đại sứ của cộng đồng, sẵn sàng chia sẻ thông tin với người dân trong cộng đồng và đưa ra các giá trị, mối quan tâm và ý tưởng của cộng đồng.
 • Xem cộng đồng như một chỉnh thể và không màng lợi ích cá nhân.
 • Hợp tác tích cực với các thành viên trong nhóm dù họ có thể có quan điểm khác với quý vị.
 • Tham dự khoảng sáu cuộc họp tháng từ mùa thu năm 2021 tới đầu năm 2022, tham gia đầy đủ trong toàn bộ quá trình.

Chúng tôi ngừng nhận đơn đăng ký từ 5:00 chiều, Thứ Hai, ngày 1 tháng 11 năm 2021.

Luôn tham gia

Chúng tôi muốn cung cấp cho quý vị các tài liệu tham gia hữu ích và có ý nghĩa để chuẩn bị cho quá trình góp ý về Bản Thảo EIS vào đầu năm 2022. Mặc dù chúng tôi có một vài cơ hội để thu hút quý vị giam tham gia nhưng quý vị có thể có các ý tưởng khác để chúng tôi biết cách thu hút quý vị hiệu quả nhất ngay bây giờ. Đừng ngần ngại chia sẻ các ý tưởng để thu hút người tham gia với nhóm dự án dưới đây.

Đăng ký để nhận cập nhật qua email

Hãy giúp chúng tôi chia sẻ thông tin này

 • Chia sẻ trang web này với bạn bè, hàng xóm và cộng đồng của quý vị.

Xem các video về dự án

Quý vị có thêm câu hỏi? Quý vị muốn tham gia sâu hơn?

Quý vị có các ý tưởng về cách chúng tôi có thể thu hút quý vị hiệu quả nhất ngay bây giờ?

Lưu ý: Nếu quý vị có thắc mắc về dự án của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi.