Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link vào ngày 28 tháng 7 năm 2022 và Mở Rộng Tuyến Ballard Link vào ngày 23 tháng 3 năm 2023. Để biết chi tiết, vui lòng xem thông cáo báo chí cùng Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 7 năm 2022 và thông cáo báo chí cùng Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 3 năm 2023. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2023, Ban Quản Trị đã sửa đổi vị trí ưu tiên của Denny Station cho dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link. Để biết chi tiết, hãy xem Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 7 năm 2023.

Về Dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link

Dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link sẽ cung cấp mạng lưới kết nối đường sắt nhẹ với đặc điểm nhanh chóng, đáng tin cậy đến các trung tâm nhà ở và văn phòng làm việc đông đúc ở Chinatown- International District, trung tâm thành phố, các khu phố Interbay và Ballard. Ngoài ra, đường hầm dành cho đường sắt nhẹ mới ở Trung tâm thành phố Seattle sẽ giúp tăng công suất cho toàn bộ hệ thống khu vực để hoạt động hiệu quả. Dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link nằm trong dự án mở rộng hệ thống giao thông công cộng khu vực được cử tri chấp thuận vào tháng 11 năm 2016.

Dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link

 • Bổ sung 7.1 dặm dịch vụ đường sắt nhẹ từ Trung tâm thành phố Seattle đến Ballard, bao gồm một đường hầm mới dành riêng cho đường sắt ở Trung tâm thành phố Seattle.
 • Bao gồm chín trạm mới từ Chinatown- International District đến Market Street ở Ballard.
 • Dự kiến bắt đầu phục vụ vào năm 2039.

Các dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link (West Seattle and Ballard Link Extensions, WSBLE) đã cùng được đánh giá trong Bản Thảo EIS về WSBLE công bố vào tháng 1 năm 2022. Theo nội dung mô tả trong Bản Thảo EIS cho WSBLE, hai dự án mở rộng sẽ đóng vai trò là hai tuyến riêng biệt, trong đó dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link (WSLE) kết nối với Everett và dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link (BLE) kết nối với

Ban đầu, những dự án mở rộng này sẽ có chung một tiến trình xét duyệt môi trường. Tuy nhiên, do xuất phát từ quyết định của Ban Quản Trị Sound Transit vào tháng 3 năm 2023 nên cần tiến hành xét duyệt môi trường thêm cho những thay đổi trong dự án của BLE, hoạt động xét duyệt môi trường cho hai dự án mở rộng này hiện sẽ được tiến hành theo những tiến trình khác

WSLE sẽ chuyển sang khâu EIS Cuối Cùng với thời gian công bố dự kiến là năm 2024, trong khi đó, Bản Thảo EIS mới cho BLE sẽ được hoàn tất để phản ánh quyết định của Ban Quản Trị Sound Transit vào tháng 3 năm 2023. Những lựa chọn thay thế của BLE sẽ được cập nhật, bao gồm cả phần phân tích lựa chọn thay thế ưu tiên, cũng như các thay đổi kế hoạch và lựa chọn thay thế khác được xác định trong Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 3 năm 2023. Bản Thảo EIS mới cho BLE sẽ được xây dựng trên cơ sở và kết hợp công việc hiện tại cho đến thời điểm này vào Bản Thảo EIS cho WSBLE, bao gồm tất cả những ý kiến đóng góp trước đó về việc xác định phạm vi dự án, tiếp cận cộng đồng và phản hồi cũng như phần phân tích về môi trường. Tiến trình xét duyệt môi trường cho BLE sẽ được cập nhật khi có thông tin.

Lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link

Bản đồ dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link

Hình ảnh minh hoạ bản đồ dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link, trong đó trình bày các lựa chọn 
     thay thế ưu tiên và những lựa chọn thay thế khác hiện đang được chúng tôi đánh giá. Bản đồ cũng bao 
     gồm vị trí các trạm và mô tả liệu lựa chọn thay thế sẽ được bố trí trên cao, trong đường hầm hay 
     đồng mức.
Các lựa chọn thay thế ưu tiên và những lựa chọn thay thế khác hiện đang được chúng tôi đánh giá.

Chinatown/International District 

 • Các trạm ở phía Nam và phía Bắc của CID, trong đó trạm Midtown được dịch vị trí về phía Bắc của CID.
Trung Tâm Thành Phố
 • Trạm Westlake: kết hợp với Lối Vào Chung cho Trạm Westlake (DT-1).
 • Trạm Denny: Denny Westlake Được Dịch Chuyển Về Phía Bắc.
 • Trạm South Lake Union: bao gồm Trạm South Lake Union/Harrison Street (DT-1) theo Bản Thảo EIS.
 • Seattle Center: kết hợp với thay đổi kế hoạch cho Trạm Republican West ở Seattle Center.

South Interbay 

 • Ở đoạn South Interbay, hướng tuyến này tuân thủ Hướng Tuyến Trạm Galer Street/Central Interbay (SIB-1) Sửa Đổi, bao gồm một cổng đường hầm từ đoạn Trung tâm thành phố tại Republican Street, Trạm Galer Street Smith Cove trên cao và Trạm Interbay được dịch về phía nam để đi ngang qua Dravus Street.

Interbay/Ballard  

 • Ở đoạn Interbay/Ballard, hướng tuyến tuân thủ Phương Án Trạm Đường Hầm tại 15th Avenue (IBB-2b) với các khoản Tiết Kiệm Chi Phí cho Đường Hầm tại 15th Avenue: Vị trí theo Bản Thảo EIS.

Ngoài lựa chọn thay thế ưu tiên của BLE, tất cả các lựa chọn thay thế của dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link đã được nghiên cứu trong Bản Thảo EIS cho WSBLE, cũng như những lựa chọn thay thế và thay đổi kế hoạch khác được xác định trong Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 3 năm 2022 đều sẽ được nghiên cứu trong Bản Thảo EIS cho. Vào tháng 7 năm 2023, Ban Quản Trị đã sửa đổi vị trí ưu tiên của Denny Station cho dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link. Để biết chi tiết, hãy xem Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 7 năm 2023. Để tìm hiểu thêm thông tin cập nhật về dự án được trình lên Ban Quản Trị, hãy xem bài thuyết trình hội thảo trực tuyến trạm South Lake Union

Quy Hoạch Trạm

Sound Transit, Thành Phố Seattle,
King County Metro cùng các đối tác liên bang khác, ví dụ như Cảng Seattle, đã làm việc xuyên suốt
năm 2020 và 2021 để đánh giá các lựa chọn thay thế của trạm trong Bản Thảo EIS cho WSBLE và đưa ra
các ý tưởng cũng như kiến nghị tương ứng với các ưu tiên chúng tôi đúc kết từ ý kiến đóng góp của
cộng đồng. Phần công việc này được tóm tắt trong Báo Cáo Tiến Độ Quy Hoạch Trạm chúng tôi đã công
bố cùng với Bản Thảo EIS cho WSBLE để giúp cộng đồng hiểu rõ các cơ hội và thách thức đến từ những
lựa chọn thay thế khác nhau. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh thiết kế sơ bộ và vị
trí của các trạm trong khuôn khổ của quá trình xét duyệt môi trường.
Chúng tôi sẽ dự đoán các cơ hội trong tương lai đ
ể tham gia vào vi ệ c quy
ho ạ ch tr ạ m khi bám theo ti ế n đ ộ d ự
án.án.

Xem qua Báo Cáo Tiến Độ Quy Hoạch Trạm – Dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link (62 MB) để biết thêm chi tiết.

Nghiên cứu tiếp theo

Phản hồi của cộng đồng được thu thập như một phần của các hoạt động tương tác trong suốt thời gian nghiên cứu tiếp theo từ ngày 28 tháng 7 năm 2022 đến ngày 23 tháng 2 năm 2023. Tìm hiểu thêm về các nghiên cứu tiếp theo.

Luôn tham gia!

Nhận bản tin sắp tới về dự án và có cơ hội tham gia với cộng đồng.