Ballard

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm sau đây ở Ballard.

 • Trạm Ga Trên Cao 14th Avenue ( Phương án thay thế ưu tiên)
  • Trạm ga trên cao ở phía Đông 14th Avenue Northwest, nằm giữa Northwest Market Street
 • Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 14th Avenue (Phương án thay thế ưu tiên khi có nguồn tài trợ của bên thứ ba)
  • Trạm ga tàu điện ngầm bên dưới 14th Avenue, Northwest Market Street
 • Trạm Ga Trên Cao 15th Avenue
  • Trạm ga trên cao ở phía Đông của 15th Avenue Northwest, nằm ở phía Nam Northwest Market Street
 • Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 15th Avenue (Phương án thay thế ưu tiên khi có nguồn tài trợ của bên thứ ba)
  • Trạm ga tàu điện ngầm bên dưới rìa phía Đông của 15th Avenue Northwest, nằm ở phía Nam Northwest Market Street

Xem Báo Cáo Tiến Độ Lập Kế Hoạch cho Trạm để biết thêm chi tiết (9MB).

Trạm Ga Trên Cao 14th Avenue

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm ở 14th Avenue

Trạm Ga Trên Cao 15th Avenue

Trạm Tàu Điện Ngầm ở 15th Avenue