Delridge

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm ga sau đây ở Delridge.

Trạm Ga Trên Cao trên Dakota Street

Trạm Ga Trên Cao Delridge Way

Trạm Ga Trên Cao Andover Street