Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link vào ngày 28 tháng 7 năm 2022 và Mở Rộng Tuyến Ballard Link vào ngày 23 tháng 3 năm 2023. Để biết chi tiết, vui lòng xem thông cáo báo chí cùng Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 7 năm 2022 và thông cáo báo chí cùng Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 3 năm 2023. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2023, Ban Quản Trị đã sửa đổi vị trí ưu tiên của Denny Station cho dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link. Để biết chi tiết, hãy xem Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 7 năm 2023.

Về dự án Mở Rộn Tuyến West Seattle Lin

Dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link sẽ cung cấp mạng lưới kết nối đường sắt nhẹ với đặc điểm nhanh chóng, đáng tin cậy đến các trung tâm nhà ở và văn phòng làm việc đông đúc ở các khu phố SODO, Delridge và West Seattle. Dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link nằm trong dự án mở rộng hệ thống giao thông công cộng khu vực được cử tri chấp thuận vào tháng 11 năm 2016.

Dự án Mở Rộng Tuyến West

  • Bổ sung 4.7 dặm dịch vụ đường sắt nhẹ từ Trung tâm thành phố Seattle đến khu phố tại Alaska Junction của West Seattle.
  • Bao gồm bốn trạm mới từ SODO đến Alaska Junction.
  • Dự kiến bắt đầu phục vụ vào năm 2032.

Vào tháng 7 năm 2022, Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và yêu cầu nghiên cứu thêm về các thay đổi kế hoạch đối với lựa chọn thay thế ưu tiên. Đọc thông cáo báo chí cùng Bản Kiến Nghị Của Ban Quản Trị tháng 7 năm 2022 để biết thêm thông tin. Các thay đổi kế hoạch từ những nghiên cứu tiếp theo sẽ được kết hợp vào EIS Cuối Cùng cho WSLE. 

Các dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link (WSBLE) đã cùng được đánh giá trong Bản Thảo EIS cho WSBLE công bố vào tháng 1 năm 2022. Theo nội dung mô tả trong Bản Thảo EIS cho WSBLE, hai dự án mở rộng sẽ đóng vai trò là hai tuyến riêng biệt, trong đó dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link (WSLE) kết nối với Everett và dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link (BLE) kết nối với Tacoma.

Ban đầu, những dự án mở rộng này sẽ có chung một tiến trình xét duyệt môi trường. Tuy nhiên, do xuất phát từ quyết định của Ban Quản Trị Sound Transit vào tháng 3 năm 2023 nên cần tiến hành xét duyệt môi trường thêm cho những thay đổi trong dự án của BLE, hoạt động xét duyệt môi trường cho hai dự án mở rộng này hiện sẽ được tiến hành theo những tiến trình khác nhau.

WSLE sẽ chuyển sang khâu EIS Cuối Cùng với thời gian công bố dự kiến là năm 2024, trong khi đó, Bản Thảo EIS mới cho BLE sẽ được hoàn tất để phản ánh quyết định của Ban Quản Trị Sound Transit vào tháng 3 năm 2023. Tiến trình xét duyệt môi trường cho BLE sẽ được cập nhật khi có thông tin.

cho dự Mở Rộng Tuyến West Seattle Link

Bản đồ dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link

Hình ảnh minh hoạ bản đồ dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle, trong đó trình bày các lựa chọn thay thế ưu tiên và những lựa chọn thay thế khác hiện đang được chúng tôi đánh giá. Bản đồ cũng bao gồm vị trí các trạm và mô tả liệu lựa chọn thay thế sẽ được bố trí trên cao, trong đường hầm hay đồng mức. Các lựa chọn thay thế ưu tiên và những lựa chọn thay thế khác hiện đang được chúng tôi đánh giá.

xem bản đồ chi tiết.

  • Lựa Chọn Thay Thế Trạm Đường Hầm Trung Bình 41st Avenue ở đoạn West Seattle Junction, kết hợp thay đổi kế hoạch đối với Lối Vào Phía Tây, trong đó lối vào trạm được dịch sang 42nd Avenue SW.
  • Lựa Chọn Thay Thế Độ Cao Thấp Trạm Andover Street ở đoạn Delridge, kết hợp thay đổi kế hoạch, trong đó hướng tuyến được dịch về phía nam, về phía SW Yancy Street.
  • Lựa Chọn Thay Thế Sơ Đồ Bố Trí Trạm Lệch Đồng Mức ở đoạn SODO, kết hợp thay đổi kế hoạch giúp tăng cường khả năng tiếp cận từ thềm đứng chờ đến S Lander Street.

Ngoài lựa chọn thay thế ưu tiên của WSLE, tất cả các lựa chọn thay thế của dự án Mở Rộng Tuyến West Link đã được nghiên cứu trong Bản Thảo EIS cho WSBLE, cũng như các khoản tiết kiệm chi phí và ý tưởng thay đổi kế hoạch được xác định trong Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị tháng 7 năm 2022 đều sẽ được nghiên cứu trong EIS Cuối Cùng cho WSLE. 

Quy Hoạch Trạm

Sound Transit, Thành Phố Seattle, King County Metro cùng các đối tác liên bang khác, ví dụ như Cảng Seattle, đã làm việc xuyên suốt năm 2020 và 2021 để đánh giá các lựa chọn thay thế của trạm trong Bản Thảo EIS cho WSBLE và đưa ra các ý tưởng cũng như kiến nghị tương ứng với các ưu tiên chúng tôi đúc kết từ ý kiến đóng góp của cộng đồng. Phần công việc này được tóm tắt trong Báo Cáo Tiến Độ Quy Hoạch Trạm chúng tôi đã công bố cùng với Bản Thảo EIS cho WSBLE để giúp cộng đồng hiểu rõ các cơ hội và thách thức đến từ những lựa chọn thay thế khác nhau. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh thiết kế sơ bộ và vị trí của các trạm trong khuôn khổ của quá trình xét duyệt môi trường. Chúng tôi sẽ dự đoán các cơ hội trong tương lai để tham gia vào việc quy hoạch trạm khi bám theo tiến độ dự án.

Xem qua Báo Cáo Tiến Độ Quy Hoạch Trạm – Dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link (49 MB) để biết thêm chi tiết.

Luôn tham gia!

Nhận bản tin sắp tới về dự án và có cơ hội tham gia với cộng đồng.